DSpace@Ardahan

DSpace@Ardahan, Ardahan Üniversitesi'nin Akademik Açık Erişim Sistemidir. Sistem, Ardahan Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere Ağustos 2014'te kurulmuştur. DSpace@Ardahan, Ardahan Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

DSpace'deki Bölümler

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Yeni Eklenenler

 • Tilki, Muammer; Yazıcı, Kemal; Işık, Mehmet; Işık, Serpil; Saatcı, Mustafa (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu çalışma, Ardahan’da yetiştirilen yerli kazların bazı kesim ve karkas özellikleri ile bu özellikler üzerine yumurtadan çıkım ayının ve cinsiyetin etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ardahan’ın merkeze ...
 • Ünlüönen, Kurban; Çimen, Hürriyet (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Bu arastırmanın amacı, tatil amaçlı ikinci konut sahiplerinin destinasyon kalitesi olarak algıladıkları unsurları belirlemektir. Arastırmada, tarama modeli ile mevcut durumun oraya çıkarılmasına çalısılmıstır. Veri toplama ...
 • Kuzu, Fettah (Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Yaşadığı toplumun bir parçası olan her sanatçı gibi Nâilî de içerisinde yaşadığı topluma ait kültürel ve edebî özelliklerle yoğrulmuş ve geleneksel şiir sanatının imkânları ile sanatçı gücünün ortaya koyduğu kendine mahsus ...
 • Sasykulova, Chinara (Turkish Studies, 2011)
  Yazarlık hayatına Çin'de başlayan ve Kırgız edebiyatının günümüz yazarlarından birisi olan Aman Saspayev'in öyküleri, gerek teknik kuruluş ve gerekse anlatı bakımından Kırgız öykücülüğünde kendine mahsus bir yer tutar. ...
 • Kırmızıbayrak, Turgut; Önk, Kadir; Yazıcı, Kemal (Kafkas Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışma, Kars ilinde serbest çiftlik koşullarında yetiştirilmiş ve besi uygulanmamış yerli ırk kazlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kazlar cinsiyet ve yaşlarına (grup 1=6-8 aylık ve grup 2=18-20 aylık) göre gruplandırılmıştır. ...

Daha Fazla